Menu

Biz Kimiz?

Doğusel Hukuk Bürosu, Deniz Ticareti Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Şirketler Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku gibi farklı alanlarda uzman kadrosuyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

ofis4
ofis1
ofis7
ofis2
ofis6
ofis3
ofis5

Faaliyet Alanları

Deniz Ticaret Hukuku

Büromuz, ulusal ve uluslararası boyutlarıyla Deniz Ticareti Hukukuna ilişkin tüm hukuki sorunların çözümlenmesinde üst düzeyde uzmanlaşmış kadrosuyla danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.  Bu alanda hizmet sunan avukatlarımızın denizciliğin hem teknik hem de hukuki yönüne ilişkin uzmanlıklarının bulunması, müvekkillerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve faydalı bir şekilde çözmek açısından önemli bir artı değer taşımaktadır. 

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Gemi tescil ve terkin işlemleri,

 • Gemi alım-satım sözleşmeleri hazırlanması,

 • Yük ve navlun sözleşmeleri,

 • Gemi tutma ve serbest bırakma,

 • Çatma ve Kurtarma,

 • Deniz ve taşımacılık sigortası,

 • Gemi yapımı,

 • Gemi Kiralama ve finansmanı,

 • Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası,

 • Gemi ve yat inşası sözleşmelerin hazırlanması.

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere gayrimenkul hukukuna ilişkin tüm konularda deneyimi ve uzmanlığı ile danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini etkin bir şekilde sunmaktadır.

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Gayrimenkul satım sözleşmelerinin, Satış vaadi sözleşmelerinin müzakereleri ve düzenlenmesi,

 • Kira Sözleşmeleri,

 • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması,

 • İpotek Sözleşmeleri,

 • Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar,

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Doğusel Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekillerimize şirketler ve ticaret hukukunun tüm alanlarına ilişkin etkin hukuksal destek ve danışmanlık hizmetini, uzman kadrosuyla yerine getirmektedir.

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Şirket kuruluşu ve esas sözleşmenin hazırlanması,

 • Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerinde süreç yönetimi ve hukuki danışmanlık,

 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantı işlemlerinin yapılması,

 • Pay sahipleri ile şirket arasındaki ihtilafların çözümünde danışmanlık.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Büromuz, Uluslararası Ticaret Hukuku alanında deneyimli ve uzman kadrosu ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması,

 • Uluslararası ticarette ödeme yöntemleri konusunda danışmanlık,

 • Uluslararası ticaretin finansmanı,

 • Serbest Bölgelerde karşılaşılan sorunların giderilmesi,

 • Uluslararası ticarete ilişkin yurt dışı alacaklarının takibi,

 • Uluslararası ticarete ilişkin uyuşmazlıkların etkin biçimde çözümlenmesi

Uluslararası Tahkim

Büromuz, uluslararası ticari tahkim ve uluslararası yatırım tahkimi konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Tahkim klozlarının hazırlanması,
 • Uluslararası deniz uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümlenmesi,
 • ICC, ICSID gibi tahkim kurumlarında tahkim yargılamasını başlatma ve yargılamayı takip etme,
 • Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi işlemleri,
 • Uluslararası ticari ve yatırım uyuşmazlıklarının arabuluculuk yöntemi ile çözümlenmesi

Milletlerarası Özel Hukuk

Büromuz,  Milletlerarası Özel Hukuka ilişkin konularda uzman ve deneyimli kadrosu ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi,
 • Milletlerarası Aile Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Yabancı unsurlu sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Milletlerarası Miras Hukuka ilişkin sorunların giderilmesi,
 • Yabancı gerçek kişilerin Türk Vatandaşlığına geçiş işlemleri ve takibi,
 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemleri,
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinimlerine ilişkin işlemler.

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz uzman kadrosu ve bölgelerde organizasyon kurma yeteneği ile kurumsal ve bireysel müvekkillerinin alacaklarını en kısa sürede tahsil etmek amacıyla her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini vermektedir. 

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • İcra takibi,
 • İcralardan kaynaklanan davalara bakılması,
 • İpoteğin paraya çevrilmesi,
 • İflas halinde olan şirketlere borçların yapılandırılması,
 • İflasa ilişkin işlem ve davalar,
 • İcra ceza davaları.

Ceza Hukuku

Büromuz, Ceza Hukuk alanında; müvekkillerimiz adına soruşturma aşamasından başlayarak gerekli her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini uzman kadrosuyla vermektedir.

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikâyetçi veya şüphelilerin temsili,
 • Şikâyetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi.

Aile ve Miras Hukuku

Büromuz, Aile ve Miras hukukunun uygulama alanlarına giren tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Aile Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Boşanma Davaları,
 • Velayet Davaları,
 • Mal Rejimi Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar,
 • Miras ile ilgili uyuşmazlıklar

Fikri Mülkiyet Hukuku

Büromuz, marka, patent, endüstriyel tasarım, telif haklarının tescil ve takibi, fikri mülkiyet işlemlerinin hazırlanması, fikri mülkiyet haklarının icrası ve fikri mülkiyet davalarına ilişkin her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuz, İş Hukukuna ilişkin tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Şirket Danışmanlığı,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakereleri,
 • İnsan kaynakları birimlerine danışmanlık,
 • İşveren vekilliği,
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli,
 • İşe İade Davaları,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Borçlar Ve Sözleşmeler Hukuku

Büromuz, Borçlar Hukukunun uygulama alanlarına giren tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Tüm sözleşmelere ilişkin müzakere yapılması, sözleşme metninin hazırlanması,
 • Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları,
 • Kira hukuku ile ilgili her türlü davalar.

İdare ve Vergi Hukuku

Büromuz, İdare ve Vergi Hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bu alana ilişkin başlıca faaliyetlerimiz;

 • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,
 • İdare ve Vergi Davalarının takibi ve yürütülmesi,
 • Kamulaştırma davları,
 • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıkarın çözümü

Gümrük ve Kaçakçılık Hukuku

Gümrük ve kaçakçılık konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Ekibimiz

Avukatlarımız

İdari Birim

Danışmanlarımız

Muhasebe Birimi

Bülten

Read more
Read more
Read more
Read more

İletişim Bilgilerimiz

Atalar Mahallesi İstasyon Caddesi No:46 Körfez/KOCAELİ
0262 528 50 00
0262 528 33 03