YAŞANMAKTA OLAN COVİD-19 (KORONA) SALGINI NEDENİYLE, İŞ YERLERİNDE GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI NEDENİYLE YAŞANACAK SALGIN VAKALARINDA İŞVERENİN SORUMLULUKLARI HAKKINDA DUYURU

Yaşanmakta olan Covid-19 (korona) salgını nedeniyle, iş yerlerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle yaşanacak salgın vakalarında işverenin sorumluluğu;

Gerek iş kanunu gerekse de iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereğince; işverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan tüm önlemleri almak ve gerekli ekipmanı bulundurmak zorunda olduğu gibi, bu önlemlere uyulup uyulmadığını ve ekipmanın da kullanılıp kullanılmadığını denetlemek zorundadırlar.

Bu sebeple işverenlerin yaşanmakta olan salgın nedeniyle, yetkililer tarafından yapılmış olan uyarıları dikkate alarak, bu uyarılar doğrultusunda iş yerinde gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Bu tedbirler;

a. Çalışanların ücretsiz izne çıkarılması, yıllık izinlerinin kullandırılması, kısa çalışma yaptırılması, uzaktan/evden çalıştırılması, telafi çalışması yaptırılması, iş yerinin kapatılması şeklinde olabileceği gibi,

b. İş yerinde işe devam etmek durumunda kalan çalışanlarda meydana gelebilecek olan riskin en aza indirilmesi için,

– Öncelikle yaşanmakta olan salgınla ilgili olarak tüm çalışanların sıklıkla bilgilendirilmesi, salgınla ilgili olarak uyarıcı bilgilendirmeler yapılması (eğitim, mail, sosyal medya uygulamaları, mesaj gibi ),  

– Korona virüsü salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış olan ” Yeni Korana Virüs Riskine Karşı 14 Kural “ bildirisinin, işçilerin ve ziyaretçilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlere asılması/yapıştırılması,  

– İş yeri hekimi tarafından gerekli kontrollerin yapılması ve şüpheli olabilecek kişilerin çalıştırılması,

– İş yerinin ve özellikle çalışma alanlarının hijyen açısından temiz olmasının sağlanması (ilaçlanma, dezenfektanla yıkanması/silinmesi),

– Çalışanların kullanımı için dezenfektanların hazır bulundurulması,

–  Çalışanların kullanımı için maske bulundurulması,

– Çalışanların kullanımı için eldiven bulundurulması,

– İş yerine girişlerde termal kamera veya ateş ölçer ile çalışanların/ziyaretçilerin ateşlerinin ölçülmesi,  

–  İş yeri servislerinin kaldırılması, mümkün değil ise, işçi sayılarının azaltılması,

– Çalışanlar arasında mesafe oluşturmaya dikkat edilmesi,

– Dışarıdan misafir kabul edilmemesi, gelebilecek olan malzeme, ekipman ve kargonun mümkün ise dezenfekte edilmesi,

– Hastalık belirtisi olan veya hasta olduğunu belirtilen işçilerin izne çıkarılması,

– Yurt dışından dönenlerin veya aile üyelerinden birisi yurt dışından gelenlerin 14 gün kuralı gereğince iş yerine alınmaması,

gibi önlemler önem arz etmektedir.   

            İşverenin, işçilerin sağlığını etkileyebilecek olan vakıaların yaşanmaması için gerekli olan bu tüm önlemleri almak ve bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak zorunluluğu vardır.

            İş yerlerinde gerekli olan önlemlerin alınmaması veya alınmış olan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmemesi nedeniyle bir vakıanın yaşanması halinde bu vakıanın iş kazası olarak değerlendirmesi mümkün olabileceği gibi, bu durum işçi açısından iş akdinin haklı sebeple feshini de gündeme getirebilecektir. Yine işveren tarafından alınmış olan tedbirlere uymayan işçilerin iş akitleri de işveren tarafından haklı sebeple fesih edilebilecektir.

            Dolayısı ile, ileride bir sorunla karşılaşmamak adına yukarıda sayılan ve sonradan ortaya çıkabilecek olan önlemlerin alınması, gerekli denetimlerin yapılması ve bu önlemlerin alındığının ve denetimlerin yapıldığının belgelenmesinin işveren açısından önemli olacağını saygılarımızla bildiririz.