Türkiye’nin dış ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Buda gümrüklerde ciddi bir iş yükü oluşturuyor. Bu iş yükünü hafifletmek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mavi hattın çok daha ötesine geçecek bir kolaylığı mükelleflerine kullandırmayı amaçladı. Ve tüm gelişmiş ülkelerde kullanılan AEO (YYS) sertifikasını ülkemizin dış ticaretine yön veren firmalarının kullanımına sundular.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) de yapılan son değişikliklerle ithalatta mavi hat uygulaması 15.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu tarihten sonra sadece YYS sahibi firmalar ithalatta yeşil hat uygulamasına tabi olmaya başladılar. Bugün itibariyle yaklaşık 170 ithalatçı firma ile 8 lojistik firması YYS sertifikası almayı başardı. Başardı diyorum; çünkü bu belgeyi hak etmek kolay olmadı. Aylar süren uğraşlar verildi ve alt yapı yatırımları için çok ciddi harcamalar yapıldı. Bu konuda emek harcayan pek çok kişi, YYS belgesini sadece mavi hatla elde ettikleri; işlemlerin kısa sürede bitmesi kolaylığını kaybetmemek adına bu belgenin alınması gerekliliğini üst yönetimlerine anlatabildiler ve şu an o kolaylıktan yararlanıyorlar.

Peki bu kolaylık yeterli mi?

Artan dış ticaret hacmimizi ve ülkemizin Avrupa ve Asya arasında bir köprü vazifesi gördüğünü de göz önünde bulundurursak maalesef yeterli değil. Özellikle de ihracatımızın çok büyük bir kısmının ithal edilen malların işlenmesiyle olduğunu düşünürsek, YYS Sertifikasını ithalatta; sadece yeşil hattın sağladığı kolaylıkların ötesinde kullanabilmelerini sağlanması gerekir.

Peki bu ne anlama geliyor?

Dış ticaretle uğraşan herkesin bildiği üzere; her yıl 31 Aralık tarihinde yayımlanan ithalat tebliğleri ile ithal edilecek ürünlerin tabi olacağı standartlar ve sahip olması gereken nitelikler belirlenmekte ve uygunluk belgelerinin alınması ile ancak ithalat işlemlerine başlanabilmektedir. Ve asıl ithalatta ki süre kaybı bu aşamada yaşanmaktadır. Şu an hali hazırda TSE ve CE işlemlerinin sonuçlanması haftalar sürebilmekte ve bu durum; gelişen ekonomimizin ivmesini azaltarak ilerlemesine neden olmaktadır.

Şu an ki haliyle YYS sertifikası sadece gümrük işlemlerine başlandıktan sonra bir anlam ifade ediyor. Gerçekten dış ticarete yön veren firmaların işlemlerini kolaylaştırmak istiyorsak bu ithalat tebliğlerinde de YYS sahibi firmalara birtakım ayrıcalıklar getirmemiz ve bu belgelerin alım sürelerini ciddi manada kısaltmamız gerekmektedir. Veya daha başka bir yöntem olarak YYS sahibi firmalarımız için piyasa denetimine direkt olarak tabi tutulmaları ile bu olumsuzlukların giderilebileceği kanaatindeyim.

Hep birlikte gelişen Türkiye için el ele..

Sadi VATAN